Ekologická likvidace vozidel Havířov
 

Potvrzení o ekologické likvidaci vozidla

Potvrzení o ekologické likvidaci vozidla vydáváme automaticky ihned při předání vozidla - autovraku v Havířově, na adrese zákazníka. Potvrzení o ekologické likvidaci, pod správným názvem: "Potvrzení o převzetí autovraku do zařízením ke sběru autovraků", je pro občany nezbytným dokladem při vyřizování odhlášení automobilu z evidence motorových vozidel.

Zrušení vozidla - vyřazení z registru motorových vozidel je oficiálně od roku 2015 nazýváno jako zánik vozidla. Vozidlo zanikne pokud je řádně ekologicky zlikvidováno v zařízení ke sběru autovraků.

Potvrzení o ekologické likvidaci v Havířově - u nás bez čekání = ihned!

 

Ekologická likvidace autovraků

 

 

9. srpna 2016